30 mars 2006

Idag är jag lite osammanhängande - men det hindrar mig inte från att skriva

Jag tror att den Blyga hade en poäng i den här kommentaren. På många sätt var det nog enklare förr. Många roller och identiteter var mer eller mindre givna. Å andra sidan var det mycket svårare för dem som inte passade in. Prokrustessängen finns kvar idag, men visst har den blivit mer flexibel.

Jag känner inte riktigt igen mig i det där med kvinnor som fiender. Självklart gillar jag inte alla kvinnor, men jag föredrar i de allra flesta sammanhang att umgås med kvinnor. Visst finns det vettiga män, men de är svåra att hitta.

Ica sade något vettigt i den
här kommentaren. "Man finner ju inte det man inte söker." Inom genusvetenskapen och queerteorin diskuteras sällan varför människor blir homosexuella. Istället är den intressanta frågan varför så många blir heterosexuella. Och jag tror att Ica har en stor poäng här. Det kanske är så att de flesta av oss föds bisexuella men av normer och vana gör många kvinnor som Ica och spanar efter hunkar med starka händer och en vacker käklinje (eller hur var det nu? ;-) ). Bisexualiteten i sig fascinerar mig mycket. Egentligen borde det vara det mest naturliga och ändå är begreppet så omstritt. Jag känner en del självidentifierade bisexuella kvinnor och alla utom två lever med en man. En lever sedan många år med en kvinna, en har en strikt varannan gång-princip. Är relationer med kvinnor något som kvinnor ägnar sig åt innan de slår sig till ro med en man och rotar sig i normen? Eller är det så att bisexuella kvinnor som lever med en man har ett behov av att definiera sig som just bisexuella, medan de som lever med kvinnor gärna håller lite tyst om det? För att det skulle vara slumpen, det tror jag inte på!!!

4Debattinlägg:

Blogger den blyga tycker...

"Istället är den intressanta frågan varför så många blir heterosexuella."

Jag anmäler en avvikande åsikt:
Om man ser det i ett tusenårigt perspektiv - eller längre - så är det ju en självklarhet!
Evolutionen har ju gynnat överlevnadsstrategier!

Glöm inte bort att det för hundra år sedan fortfarande var 10% av alla levande födda barn som dog före ett års ålder - På artonhundratalet dog man i kolera, syfilis, tuberkulos och lunginflammation.
Det är först de senaste 50 åren som vi i västvärlden har kunnat fundera på sådana saker som den PERSONLIGA lyckan.
Det var ju OK för kvinnor att leva ensamma, som hemmadöttrar eller ogift faster/moster i storhushåll ( T.ex Tant Grön, tant Brun och Tant Gredelin.)
Men att JÄMSTÄLLA det med att avla barn i Äktenskapet skulle ju hota samhällets överlevnad.
Om alla t.ex lejon var homosexuella, skulle det snart inte finnas några lejon...

30 mars, 2006 14:16  
Blogger aequinoxia tycker...

Jo, självklart är det så, den Blyga. Nu är jag inte tillräckligt insatt i forskningen för att redogöra ordentligt för hur diskussionen går - bara tillräckligt insatt för att konstatera att den finns. Såklart att det finns (eller åtminstone fanns) ett överlevnadsperspektiv i detta. Både för arten som helhet, för samhället, och faktiskt även för individen.

För övrigt har jag länge funderat över just tant Grön, tant Brun och tant Gredelin och deras förhållande till farbror Blå. ;-)

30 mars, 2006 14:50  
Blogger Ica tycker...

gud vad klok jag låter :) Men jag står för det jag säger. Det är ju svårt att veta, men jag tror det är så. Japp, händer och käkar. spaningsobjekt som heter duga.

30 mars, 2006 16:26  
Anonymous Anonym tycker...

Kvinnor som lever i heterosexuella förhållanden men som kallar sig bi-, är de homoerotiska och heteroemotionella?
(Man blir snurrig av alla defintioner.)

Om jag tänker på de kvinnor jag själv diskuterat med så tycker jag det verkar som om en kvinna som lever med en man men attraheras av kvinnor kallar sig bi, medan en kvinna som har en relation (eller attraktion) till en kvinna, men haft tidigare relationer med män, hellre kallar sig lesbisk.
Men det behöver ju inte betyda nåt, det kan ju vara en slump.

Jag har en barnfråga!
Vill du eller din fru föda (första) barnet? Hur går diskussionen när man har ett sånt val?

30 mars, 2006 20:24  

Skicka en kommentar

<< Home