09 maj 2006

In the belly of the beast

Tack, sentenser, för kommentaren igår. Huvudet på spiken som vanligt! Hänger du med i resonemanget, Magnus? Något att invända?

Och visst vet jag att det finns forskning om könsskillnader. Jag har läst en del av den. Problemet är att forskningen inte är entydig och samstämmig. Detta är ett område där ideologi spelar ovanligt stor roll. Jag tror inte att det finns någon objektiv forskning. Det finns områden där ideologi spelar större roll - som sociologi till exempel - och områden där ideologi spelar mindre roll - som i matematik -, men att man aldrig kommer undan den. Forskaren är en människa med egna ramar, egna bakgrundskunskaper och livserfarenheter, egna fördomar och som sagt, egna ideologier. Man kan aldrig gå utanför sig själv. Det bästa man kan göra är att vara medveten om sitt eget subjektsperspektiv och problematisera detta.

Just könsroller och genusforskning har många ett passionerat forskningsförhållande till. Många känslor är inblandade och resultaten kan lätt få politiska efterverkningar. Detta tror jag bidrar mycket till att man ser det man vill se, får de resultat man letar efter. Och det gäller alla inom fältet - oavsett vilken ideologi man bekänner sig till.


Jag tror det finns könsskillnader. Men jag tror inte att kön är en strikt dikotomisk uppdelning och jag tror att skillnaderna är större inom grupperna än mellan dem. När man fokuserar på kön riskerar man att skapa mallar som man sen försöker pressa in individuella barn i.

Däremot visste jag inte att det fanns skilda uppfattningar om det där med fostrets hörsel. Jag trodde att det var fastställt att barn kunde höra innan födseln och att de kände igen de vanligaste rösterna.

11Debattinlägg:

Blogger Farsan_Baloo tycker...

De fysiska skillnaderna är ju otvistbara. Jag har snopp, du har snippa. Men, när det gäller manliga och kvinnliga egenskaper är jag ytterst tveksam. Hur skulle man någonsin kunna hävda att det inte kan ha med miljö att göra? Att det vi kallar manligt och kvinnligt inte är annat än resultatet av vår uppväxt. De värderingar vi får serverat i livet. Signaler om hur pojkar och flickor skall uppträda för att passa in i normen?

09 maj, 2006 09:12  
Blogger aequinoxia tycker...

Oftast är de fysiska skillnaderna otvistbara, men faktiskt inte alltid. Kön är inte fullt så binärt som vi skulle vilja tro... Men visst har du rätt.

Jag gillar att du säger "tveksam". Det är det jag försöker få fram - att vi kan tro och tycka och anta, men att vi faktiskt inte kan veta.
Det går liksom inte att separera biologi och miljö. Vi kan inte ställa oss utanför vår biologiska kropp och vi kan inte uppfostra barn utan att föra vidare värderingar.

09 maj, 2006 13:39  
Blogger den blyga tycker...

Denna diskussion är mig HELT främmande.

Den påminner om Galileos kamp mot Vatikanen, när det gällde huruvida jorden eller solen var världens medelpunkt!

Man får gärna forska, men gud nåde den som kommer till fel resultat....

De har en jättebra serie på Danmark, ursprungligen inspelad av BBC om AEGYPTEN: Det senaste avsnittet gällde Champollion, som ju var den som på 1820-talet tydde hierglyferna.
Han var tvungen att lova, för att få pengar till en Egyptenresa, att, om han kom fram till att pyramiderna var äldre än 3000 år, aldrig publicera det.
EFTERSOM den då förhärskande intällningen inom katolska kyrkan var att, om man läste de religiösa urkunderna, syndafloden, som ansågs ha inträffat för 3000 år sedan, sopade undan alla högkulturer...

Det är inte bara inom religionen det finns fundamentalister.

09 maj, 2006 20:30  
Blogger aequinoxia tycker...

Jo, fundamentalister finns det överallt. Men jag tror inte att det sker fullt så medvetet. För vissa är säkert ideologin viktigare än faktiska resultat, men på det stora hela tror jag att det sker omedvetet. Man hittar det man letar efter, helt enkelt.

Jostein Gaarder skriver i Sofies värld:
"Sartre försökte bevisa att medvetandet egentligen inte är någonting i sig, förrän det erfar någonting. Medvetande är nämligen alltid medvetande om någonting. Och detta 'någonting' är lika mycket vårt eget bidrag som omgivningens. Vi bestämmer själva vad vi ska uppfatta genom att välja ut det som betyder någonting för oss." [...] "Två människor som vistas i samma lokal kan uppleva den helt olika. Och det beror på att vi bidrar med vår egen mening - eller våra egna intressen - när vi uppfattar omgivningen. En kvinna som är gravid tycker kanske att hon ser andra gravida kvinnor överallt. Det betyder inte att de inte har funnits där förut, utan att det här med graviditet har fått en ny betydelse för henne. Den som är sjuk kanske ser ambulanser överallt..." [...] "Vår egen tillvaro påverkar alltså vår uppfattning av tingen i rummet. Om någonting är helt betydelselöst för mig, så ser jag det inte."

10 maj, 2006 08:42  
Anonymous Anonym tycker...

Du skriver så bra att jag inte behöver kommentera själv.
Istället kräver vi i din fanclub att få veta när du tänker fylla år! Den astrolog som jag rådgör med för vardagliga beslut säger att spåkulan är grumlig, men att det omöjligt kan ligga särskilt långt fram i tiden. Kråkan spydde oxelbär imorse och det är ett säkert järtecken. Oooga oooga Chattanooga.

10 maj, 2006 15:28  
Blogger aequinoxia tycker...

Fanclub? Ojdå! :-)

11 maj, 2006 08:59  
Anonymous Anonym tycker...

Hanspindlar har ett annat beteende än honspindlar.
Hanspiggar har ett annat beteende än honspiggar.
Hanpaddor har ett annat beteende än honpaddor.
Hansnokar har ett annat beteende än honsnokar.
Hanpåfåglar har ett annat beteende än honpåfåglar.
Hanlejon har ett annat beteende än honlejon.
-- Det kan väl ingen förneka som tittat på Discovery Channel eller I naturen med Nils Dahlbäck ?

Är det rimligt att Homo sapiens, som enda art, faller utanför detta mönster?

11 maj, 2006 13:12  
Blogger den blyga tycker...

Kunde inte ha sagt det bättre själv!

11 maj, 2006 14:21  
Anonymous Anonym tycker...

Jag gör mitt bästa för att hänga med men det är inte det lättaste:) Känns som att inlägget är fragmenterat men så tror jag att jag måste ha missat något tidigare. Men jag kommer på det...

Tycker att vad du sa om att skillnaderna säkert är störren inom könen än mellan dem måste vara en av de mest sanna saker som sagts i en genusdiskussion. Ooops, det blev en lång mening.

Men jag undrar vad den blyga menar, vilken hållning. Att hålla med Olle Bergman att skillnaderna är biologiskt betingade eller?

17 maj, 2006 11:17  
Anonymous Anonym tycker...

I'm impressed with your site, very nice graphics!
»

26 maj, 2006 15:26  
Anonymous Anonym tycker...

Your site is on top of my favourites - Great work I like it.
»

26 maj, 2006 15:57  

Skicka en kommentar

<< Home