03 mars 2006

Äktenskap?

Varför gifter sig folk, egentligen? Är det en rättighet att få gifta sig? Det har varit så mycket prat på sistone om den eventuella könsneutrala (och kanske så småningom antalsneutrala) äktenskapslagen. Innan man kan argumentera för eller emot måste man väl ha klart för sig vad man tycker att ett äktenskap ska innebära. Vad syftet är. Jag tror inte att man gifter sig av kärlek. Förhoppningsvis älskar parterna varandra, men det kan inte vara huvudanledningen. För kärlek kräver inget äktenskap. Man kan inte lagstifta om kärlek. Så som jag ser det finns det framförallt två skäl att gifta sig. Antingen ser man det som ett juridiskt kontrakt som reglerar människors förhållande till varandra och till staten. Med detta synsätt finns det vissa fördelar som tillfaller människor som är gifta med varandra och utesluter dem som inte är det. Ska man ha fördelar bara för att man är gift? Tja... Arvsrätten till exempel är viktig här, som jag ser det, och regler för vad som händer med gemensam egendom vid en skilsmässa. Mycket ekonomi, alltså. Eller så ser man äktenskapet som ett religiöst kontrakt mellan människor och gud eller människor emellan. Och då vill man förstås att äktenskapet ska vara reserverat för sådana förhållanden som guden godkänner. Så varför gifter folk sig? Är det för att få de ekonomiska fördelarna, eller för att få en guds välsignelse över sitt partnerskap? För mig är nog den största frågan i allt detta varför en religiös ceremoni ska få juridiska efterverkningar i ett land där kyrkan är skild från staten.

3Debattinlägg:

Blogger A tycker...

Jag fick ett mejl hör om dagen där det stod en massa ordspråk...bland annat stod det att "Äktenskapet är fantasins vinst över förnuftet"...kanske är det så enkelt?? :)

06 mars, 2006 19:42  
Blogger den blyga tycker...

Läs min blogg i morgon!

To maa man vaere for livet ska lyckes.

Jag tror det är Piet Hein - i varje fall är detta det:
Husk at elske
mens du tør det.
Husk at leve
mens du gør det.
Sedan behöver man ju inte nödvändigt ingå äktenskap - men passageriter ska inte föraktas!

Ordet "pojkvän" i samband med graviditet etc som beteckning för fadern är för mig en horrör ...
De kvinnor som tror att jämställdhet handlar om MAKT har grovt missuppfattat situationen.

08 mars, 2006 15:42  
Blogger den blyga tycker...

Sedan är det ju fel att det inte framgår att detta skrevs 8 mars - i morgon är således 9 mars!

08 mars, 2006 15:43  

Skicka en kommentar

<< Home