25 januari 2006

Det var en mörk och stormig natt

Det var en mörk och stormig natt. Jo, faktiskt. Eller inte. Kanske var det bara ett patetiskt och misslyckat försök att göra något vardagligt till något extraordinärt. Det kändes i alla fall inte som om det var en solig junidag, och ibland får det subjektiva perspektivet företräde framför en eventuell objektiv verklighet. Vädret som metafor för en sinnesstämning. Eller som tecken på dåligt författarskap och taskig fantasi. Dagboksanteckningar som blir fiktion som blir schablon. Och som spårar ur och tappar tråd och grepp. Hopknycklade filer i datorns papperskorg och strimlade utskrifter och ett tangentbord som saknar bokstaven e. Vägen från huvud till papper är lång ibland och att se sina tankar som svarta ord på vita papper kan skrämma slag på vem som helst.

0Debattinlägg:

Skicka en kommentar

<< Home